Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

Angst

Hvad er angst
Angst er en naturlig reaktion, som alle kender til. De fleste kender til eksamensangst, præstationsangst eller angst i konkrete farlige situationer. Selv om angst er meget ubehagelig, har angstreaktionen en vigtig funktion i vores hverdag. Det er en alarmklokke, der sættes i gang, så man er klar over, at man enten skal flygte eller kæmpe mod faren. Nogle mennesker oplever denne angst, selv om de ikke er i fare og angsten kan være så dominerende, at man har brug for hjælp til at takle og mindske den. Hvert 5. menneske kan på et tidspunkt i deres liv opleve tilstanden som behandlingskrævende.

Hvilke typer angst findes der
Angsttilstande deles op i:

  • Panikangst er pludselige og uventede anfald af voldsom angst ledsaget af kropslige symptomer. Angsten bliver ofte koblet sammen med den situation der udløste angsten og fører derfor til undgåelsesadfærd.
  • Agorafobi er angst for at forlade hjemmet, at tage offentlige transportmidler eller være i store forsamlinger.
  • Social fobi er angst for at blive udsat for andres kritiske vurdering, således at situationer der lægger op til dette undgås. Social fobi kan være specifik som frygt for at holde en tale eller generel hvor det er frygt for det meste samvær med andre mennesker.
  • Generaliseret angst er en vedvarende uro eller nervøsitet eventuelt som bekymringer for fremtidige hændelser, som er overdrevet i forhold til realiteterne.
  • Eksistentiel angst, kan være en angst der optræder i perioder i ens liv f. eks i forbindelse med dødsfald i familien, det at blive ældre, nyt job. Altså i situationer hvor man kan blive i tvivl om, hvor man er på vej hen i livet, om man kan tackle det, eller oplever en blokering i ens livsudfoldelse (jævnfør kriser).
  • OCD (obsessive compulsive disorder) er karakteriseret ved gentagne tvangstanker og handlinger. Det er karakteristisk at personen føler angst, såfremt handlingerne ikke udføres.
Hvordan viser angst sig
Symptomerne på angst er forskellig fra person til person. De mest almindelige symptomer er hjertebanken, sveden, rysten, åndenød, kvælningsfornemmelser, trykken i brystet, kvalme, svimmelhed, rødmen. Selve angsten består af 4 komponenter, nemlig
  • selve angstfølelsen
  • kropslige ledsagesymptomer
  • tanker relateret til angsten
  • undvigelsesadfærd
Hvordan behandles angst
Behandlingen har en tre-sporet indfaldsvinkel. Vi har en kognitiv tilgang omkring de tanker, der ofte fører til og vedligeholder selve angstoplevelserne. Desuden viden om vores nervesystem og hvilke teknikker (redskaber) der er hjælpsomme i.f.m. at mindske og rumme angsten. Samtidig har vi en psykodynamisk tilgang, dvs. hvordan den enkeltes livshistorie har haft betydning for angstens opståen og hvad der vedligeholder angsten. De bagvedliggende årsager handler ofte om selvværdsproblemer, tendens til at se bort fra egne behov, problemer med at sætte grænser og give udtryk for vrede Hvad der specielt gør sig gældende for dig, vil psykologen og dig finde frem til i fællesskab, og dermed kan symptomerne reduceres og nye angstperioder forebygges.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening