Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

Coaching

Hvad er coaching
Coaching var oprindelig et begreb indenfor sportsverdenen. Det har bredt sig til at anvendes som et redskab for personlig vækst og forandringsprocesser primært i arbejdslivet. Beslægtede områder er supervision og sparring. Coaching er en metode, du kan bruge til at få indsigt i, hvorfor du handler, som du gør, så du kan tage stilling til, om du ønsker at indarbejde nye handlemønstre. Du har måske ikke lyst til at gå i psykoterapi, men vil gerne indgå i et fokusorienteret kortere forløb, hvor der fokuseres på ressourcer, kompetencer, handlemuligheder og løsninger.

Hvad kan coaching bruges til
Vi kan give dig professionel sparring på forhold, du synes, der kræver en særlig opmærksomhed, f.eks. forhold omkring din arbejdssituation og din personlige livsstil, forhold der vedrører din personlighed og dit arbejdsliv. Som uddannede psykologer kan vi også hjælpe dig med at skelne imellem, hvad der måske hører til dit arbejdsliv, og hvad der er af mere privat karakter, og i højere grad handler om dig som person. Vi har endvidere en specialiseret viden om, hvornår stress (se nærmere under stress) bare er en normal periodisk påvirkning, man kan mestre som almindeligt menneske i en travl hverdag, og hvornår stress kan gå hen og være decideret ødelæggende og skadelig for din psykiske sundhed.

Coaching er f.eks. en mulighed når du:

  • bliver stilet overfor vanskelige eller eksistentielle dilemmaer
  • viser tegn på stress og udbrændthed
  • har samarbejdsmæssige vanskeligheder
  • som leder kan føle arbejdet ensomt, fordi ikke alt kan drøftes med medarbejderne
  • er i en omstillingssituation
Hvordan foregår coaching
I starten vil der være fokus på at indkredse problemfeltet og adskille, hvad der har med det faglige og det personlige at gøre. Den enkelte session vil være koncentreret om at definere mål, klarlægge personlige forhindringer og udvide handlemuligheder og værktøjer. Forløbet tilrettelægges individuelt og kan både bestå af korterevarende forløb med en afgrænset problematik eller længerevarende udviklingsforløb.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening