Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

Depression

Hvordan er det at have en depression
Nedtrykthed og depression kan have mange forskellige årsager og grader. Man kan være trist en gang i mellem, hvilket er helt normalt, men for at kunne tale om en depression, skal der være et depressivt mønster, som har varet et stykke tid. Når man er deprimeret, er det ofte forbundet med en altoverskyggende tristhed eller ked-af-det-hed. Man kan være så nedtrykt, at man har svært ved at se noget godt ved tilværelsen, som kan synes fuldstændig uden mening. Det kan være umuligt at glæde sig over noget og interessen for ens eget og andres liv kan mangle. Man kan også være meget tung i kroppen, føle sig umådelig træt og mangle energi og overskud. Der kan også være andre symptomer på depression f.eks. søvnproblemer, selvmordstanker, appetitforstyrrelse, koncentrationsbesvær, angst og nedsat selvtillid. Ligeledes er symptomer som angst/uro, smerter og vrede elementer, som kan stamme fra en depressiv lidelse. Så symptombilledet er mangeartet og forskelligt fra person til person.

Årsager til depression
Nogle gange kender man den udløsende årsag til, at man er blevet deprimeret, men har svært ved at komme videre. Andre gange forstår man hverken, hvad der startede depressionen, eller hvad der ligger bag. Depressionen kan også indgå som et af flere andre symptomer som f.eks. ved spiseforstyrrelser, angst og misbrug. Forud for en depression kan der ligge forskellige tab – aktuelle tab og/eller gamle tab, hvilket man ikke altid forbinder med depressionen. Depressionen kan også skyldes, at man ikke får dækket basale og vigtige behov som tryghed, nærhed eller tilstrækkelige udfordringer. Nogen gange kan det være forhold vedrørende ens arbejdsliv eller nære relationer, der ikke er tilfredsstillende. Det kan også handle om egne følelser og ønsker, der ikke bliver indfriet. Mange har haft stress i længere tid, og denne tilstand har drænet vedkommende så meget, at det har ført til udmattelse og depression.

Behandling
Vi behandler mennesker med depression ved at finde forståelse for de udløsende og bagvedliggende årsager, de følelser der er i klemme og ikke kan finde udtryk, og hvad det er i ens nuværende livssituation, der igangsætter og vedligeholder depressionen. Desuden arbejder vi direkte med symptomet ved at se på, hvad der skal til for at ændre de tanker og handlinger, der fører til eller fastholder depressionen. Det er ligeledes centralt at finde og/eller opbygge energi og ressourcer, for at komme videre med ens liv på en mere meningsfuld måde.

Vi samarbejder meget gerne med din læge, hvis der er brug for det f.eks. omkring medicinering, aftrapning fra medicin m.v.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening