Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

Kriser og eksistentielle kriser

Hvad er en krise
Alle mennesker oplever kriser og sorg, og det er en naturlig del af livet. En krise er en psykisk reaktion på en hændelse, sorg eller tab man har svært ved at tackle eller forlige sig med. Det kan for eksempel være dødsfald, skilsmisse, ulykker eller at skulle flytte hjemmefra. En særlig krisereaktion er det, man kalder posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), som kan være en følgevirkning af psykisk belastning på grund af store ulykker, overfald, dødstrusler.

Livsovergange
I en hver fase af livet kan der være forskellige overgange eller forhold, der kan være vanskelige at håndtere. Som ung kan man have det svært når man skal flytte hjemmefra, man kan f.eks. føle sig ensom eller modløs og have svært ved at tackle det nye liv. Nogle kan have svært ved at finde en kæreste, eller have svært ved at få sine forhold og/eller venskaber til at fungere godt. For nogle er det svært at være studerende med de nye krav og forventninger, det fører med sig. Som voksen kan det være vanskeligt at få sit parforhold til at fungere, at få børn og håndtere opdragelse m.v. Der kan være problemer med ens karriere, i forbindelse med skilsmisse m.m. Desuden kan man gennem livet opleve forskellige tab, dødsfald og sygdom – senere i livet er der overgangen fra et arbejdsaktivt liv til et liv, hvor man skal have andet indhold. Det at blive ældre kan for nogle være en vanskelig fase i livet.

Hvordan viser en krise sig
En krises symptomer kan eksempelvis være, at man føler sig trist og magtesløs. Der kan ligeledes være koncentrations- og søvnproblemer, angst og irritabilitetssymptomer. Herudover vil der ofte være en tendens til at blive overvældet af mange tanker og følelser omkring den udløsende hændelse ligesom tidligere krisesituationer kan komme frem i erindringen. Centralt ved PTSD er udover ovenstående symptomer genoplevelsen af traumet, undgåelse, mareridt, flashbacks og dissociative reaktioner (uvirkelighedsfornemmelser og hukommelsestab).

Behandling
Ofte kan man komme igennem en krise ved at få omsorg og støtte fra sine nærmeste, men en krise kan dog blive så alvorlig, at det er en god ide at søge professionel hjælp, da ubehandlet krisereaktion kan være årsag til depression, angst eller PTSD. Det kan lette bearbejdningsprocessen betydeligt, når man deler sine tanker og følelser og får feedback på disse, guides gennem processen og får viden om, hvad man kan forvente sig af reaktioner. I psykoterapien kan det være en hjælp at få rede på de mange forskellige følelser, man kan opleve som følge af hændelsen. Samtalerne kan bringe en igennem de svære tanker og følelser, og være med til at åbne for, at livet kan gå videre – på nogle nye præmisser.

Ved en række akutte kritiske begivenheder* kan ens egen læge henvise til psykolog. Man kan få 12 samtaler, hvor man får dækket 2/3 af udgiften via sygesikringen. Din arbejdsplads kan ligeledes være forsikret gennem en sundhedsforsikring. Vi er tilknyttet begge ordninger.

*
Røveri-, volds- og voldtægtsofre
Trafik- og ulykkesofre
Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
Pårørende ved dødsfald
Personer, der har forsøgt selvmord
Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
Personer der inden det fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
Personer med depression i alderen 18 – 37 år.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening