Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

”I vores inderste drives vi alle imod at blive forbundet med andre mennesker og at føle os levende. Lige meget hvor slemt vi har det, er det vores impuls, at vi retter os mod en sund udvikling og gode relationer til andre”. (Frit efter Larry Heller) Som terapeut er det for mig meget vigtigt virkelig at prøve at forstå det menneske, jeg sidder sammen med, så der opstår et autentisk møde. Målet med terapien er at acceptere sig selv, og/eller lave om på de ting, man ønsker at ændre. I terapien har jeg fokus på, at både krop, følelser og fornuft er med, så der kan ske forløsning og integration.

Psykologhuset København, psykoterapeutisk klinik
Mobil: 26 16 57 59
Email: psykologhuset@city.dk att. Marianne Elm
Telefontid: ma. + tirs.+ torsdag 12-13

  • Angst, stress og depression
  • Eksistentielle kriser, belastningsreaktioner
  • Relationsterapi
  • Parterapi
  • Spiseforstyrrelser
  • Chok og traume
  • Seksuelle overgreb
  • Personlighedsforstyrrelser

Uddannelse
Cand.Psych. fra Københavns Universitet i 1991.

Autoriseret psykolog, autorisation fra Socialministeriet i 1997.

Klinisk psykolog, specialist i psykoterapi i 2007.

Psykoterapeutiske efteruddannelser
3-årig uddannelse ved IPPF (Institut for psykoterapi af personlighedsforstyrrelserhar taget en 4-årig efteruddannelse på Institut for Psykoterapi af Personlighedsforstyrrelser)

3-årig psykoterapeutisk uddannelse i SE (Somatic Experience) – certificeret som Somatic Experiencing Practitioner (SE Foreningen)(www.seforeningen.dk). Det er en stress og chok/traume behandlingsmetode, der inddrager kroppen. (2011)

2-årig psykoterapeutisk uddannelse i NARM (Neuro Affektive Relational Model ved Larry Heller). En supplerende uddannelse til SE, hvor fokus er såvel det kropslige som det relationelle. (www.narm.dk). (2014)

ISP-terapeut: Uddannelse i Integreret Somatisk psykoterapi ved Raja Selvam. ISP er en integreret avanceret metode til at arbejde terapeutisk med krop, energier og nærvær. (2017)

Terapeutiske tilbud
Individuel terapi, stress-traume terapi, parterapi, familieterapi, personlig udvikling og supervision.
Henvender mig til unge, voksne, par og familier.

Arbejdserfaring
Fra 1991 arbejdede jeg med personaletræning, fra 1993 med behandlingsarbejde med unge og familier i misbrugstruede miljøer, fra 1996 på Askovgården med behandling af primært spiseforstyrrede og selvmordstruede, arbejdede i 5 år med selvmordsforebyggeende projekter, finansieret af finansministeriet. fra 2001 selvstændigt praktiserende psykolog, fra 2005 under sygesikringen og arbejder nu med en bred vifte af psykologiske problemstillinger; eksempelvis personlig udvikling, stresshåndtering, traumebehandling og supervision.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening