Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

Seksuelle overgreb og incest

Hvad er seksuelle overgreb
Seksuelle overgreb er handlinger, hvor en voksen eller et større barn udnytter en mindreårig ved at tvinge eller inddrage denne i seksuelle handlinger. Man kalder det incest, når overgrebene sker i familien. Der kan være tale om seksualiseret sprog, overværelse af pornofilm eller voksensex, at blive befamlet, inddraget i onani, oralsex eller samleje. Undersøgelser viser, at 11,3 % af unge har haft seksuel erfaring, der er strafbar. I de senere år er der kommet fokus på, at mange krænkere selv har været udsat for overgreb eller vold og omsorgssvigt, og at 1/3 af alle seksuelle overgreb bliver begået af børn og unge under 18 år. Både piger og drenge udsættes for og begår overgreb.

Hvad er følgerne af seksuelle overgreb
Seksuelle overgreb efterlader sår hos de fleste. De mest hyppige senfølger og symptomer er lav eller svingende selvfølelse, skyld, skam, angst, vrede, dissociation og flashbacks, spiseforstyrrelser, selvmordstanker og – adfærd, depression samt problemer med nærhed og intimitet. Nogle husker overgrebene hele tiden, andre har fortrængt dem på forskellig vis, og her vil det ofte være begivenheder ”her og nu”, der vækker erindringerne. De centrale symptomer kan ikke alle føres tilbage til selve overgrebet men stammer ofte også fra andre former for omsorgssvigt, der har gjort overgrebet muligt. Man har forsøgt at indkredse senfølgerne af seksuelle overgreb, både på den måde, det påvirker personlighedsstrukturen (personlighedsforstyrrelser) og som en samling af karakteristiske symptomer, post traumatisk stresssyndrom, PTSD.

Hvordan foregår behandlingen
Når overgrebsoplevelserne aktiveres er det meget smertefuldt og angstprovokerende, og der vil være brug for at få helet og bearbejdet følgerne af de seksuelle overgreb, og det er aldrig for sent. Terapien er primært baseret på en psykodynamisk referenceramme sammen med kognitive elementer. I starten vil terapien fokusere på, at klientens følgesymptomer er et resultat af en overlevelsesstrategi, der var den eneste mulige dengang som barn, men som man nu kan arbejde med at ændre. Der vil således i starten være fokus på klientens ”her og nu” liv. Der skal desuden arbejdes på at komme i kontakt med de sammensatte følelser omkring det, der skete dengang, og det der sker ”her og nu”. Der er både brug for en kognitiv forståelse og en følelsesmæssig bearbejdning. Der vil ofte være en sorgproces over at være blevet svigtet af en eller begge sine forældre. Terapiens varighed aftales individuelt, men vil ofte være af længere varighed, afhængig af hvor gennemgribende de seksuelle overgreb har været, klientens personlighed og hvor tidligt i livet overgrebene har fundet sted, og hvor længe de har stået på m.v.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening