Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

Parterapi – familieterapi

Parforhold er som alle andre forhold ikke problemløse, og sommetider er det svært for et par selv at se sig ud af problemerne. I forelskelsen vælger man ubevidst partnere ud fra oplevelser i barndommen. I forelskelsen ser man måske kun de positive sider, men de ting, man i starten faldt for hos hinanden, kan senere blive det problematiske.

Hvordan viser problemerne sig

  • Jalousi
  • Seksuelle problemer
  • Kommunikationsproblemer
  • Magtkampe
  • Uenighed i afgørende livsvalg
  • Uenighed i opdragelse af børn
Hvorfor parterapi
Mange ubearbejdede følelser aktiveres i en parrelation. Man bliver kritisk og vil lave sin partner om, magtkampen er i gang enten som åbne skænderier eller kulde og lukkethed. Parforholdet er i krise, og man begynder at leve parallelt for at undgå konflikter. Hver for sig er parterne tilbøjelige til at give den anden skylden for magtkampen, men det giver mening at have som udgangspunkt, at det ikke er personerne, men samspillet der er problemet. Hvis ikke problemerne løses på konstruktiv vis, fører det ofte til skilsmisse eller et udbrændt parforhold. Men i parforholdet ligger også en potentiel udviklingsmulighed, hvor et terapiforløb kan give mulighed for en udviklingsproces, både for den enkelte og i pardynamikken. I en skilsmissesituation kan parterapi desuden bruges som et redskab til at komme igennem adskillelsen og løse eventuelle samarbejdsproblemer omkring børnene.

Hvordan foregår parterapi
Parterapien tilrettelægges efter det enkelte pars behov. Nogle gange kan det dreje sig om et par afklarende samtaler, andre gange konkrete kommunikationsværktøjer, der skal indarbejdes, eller det kan være bearbejdning af dybereliggende konflikter. Et forløb strækker sig typisk over 3 til 8 samtaler. Et første skridt vil være at skabe et ”trygt rum”, hvor man kan lære en metode til at tale åbent om følsomme og svære følelser. En vigtig forudsætning for at få det trygge rum til at fungere er at få kendskab til de sår, man har haft med sig tidligt i livet, og som også har dannet baggrund for ens partnervalg. Bag problemerne ligger der ofte en manglende forståelse for hinanden og manglende indlevelse i hinanden, og følelsen af nærheden kan dukke op i takt med øget forståelse og accept. Med den øgede forståelse af hinanden kan man herefter arbejde på, at de tidligere erfaringer ikke kommer til at ”forurene” det aktuelle liv her og nu i parforholdet. Derefter vil der være fokus på fremtiden og fokusering på løsninger snarere end problemer.

Parproblemer i individuel terapi
Man kan ligeledes arbejde med parproblemer i individuel terapi.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening