Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

Personlighedsforstyrrelser

Hvad er en personlighedsforstyrrelse
Begrebet personlighedsforstyrrelse dækker over et spektrum af tilstande, der befinder sig i grænseområdet mellem normalitet og psykisk sygdom. En personlighedsforstyrrelse viser sig ved den måde, man føler, tænker, opfatter og forholder sig til andre mennesker på. Man kan have forskellige typer og forskellige grader, og det behøver ikke at betyde, at man har brug for behandling. Men har man en personlighedsforstyrrelse, har man lettere ved at få andre psykiske problemer som eksempelvis angst, depression, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, selvmordstanker, psykotiske reaktioner og alkohol- og stofmisbrug.

Hvilke typer findes der
Det skønnes, at omkring 10 % af befolkningen har en personlighedsforstyrrelse. Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (også kaldet borderline personlighedsforstyrrelse) er den hyppigste, men også narcissistisk og skizoid personlighedsforstyrrelse er almindelige. Fælles for personlighedsforstyrrelserne er svingende og usikker identitetsfølelse, svingende eller distancerende relationer til andre og tendens til indre smerte, angst for kaos og tomhedsfølelse. Desuden kan der være kortvarige forbigående psykotiske episoder (mikropsykoser).

Hvorfor får man en personlighedsforstyrrelse
Personlighedsforstyrrelser opstår i et samspil mellem medfødt sårbarhed, opvækstvilkår og senere livsbetingelser. Barndommen er personlighedens fundament og en grundlæggende sårbarhed kan opstå ved tidlige omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb, særlige følelsesmæssige klimaer, enten totalt kulde eller opslugende overbeskyttelse eller direkte traumatiske hændelser som tab af vigtige omsorgspersoner. Personlighedsforstyrrelsen kommer ofte til udtryk i ungdomsårene, hvor den udløses af normale udviklingsmæssige begivenheder, som det at blive færdig med skolen og flytte hjemmefra eller aktuelle separationsoplevelser som tab af kæreste eller forældres skilsmisse. På samme tid skal håndtering af nærhed og intimitet stå sin prøve, når man begynder at tænke på at få familie.

Samtalebehandlingen tager tid
Psykoterapi ved personlighedsforstyrrelser tager tid. Man skal regne med en ramme på min. 1 år og op til 3 år afhængigt af, om det drejer sig om lettere eller sværere grader af personlighedsforstyrrelser. Behandlingen tilrettelægges individuelt efter den enkelte klient. Der arbejdes udfra en overordnet psykodynamisk ramme med fokus på den indre smerte, angst for kaos og problematiske relationer til andre, samt hvordan dette er opstået i tidlige relationer under ens opvækst. Sideløbende med dette arbejdes mere kognitivt med at håndtere symptomerne, hvad enten disse drejer sig om spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd eller selvmordstanker.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening