Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

Psykotiske reaktioner

Hvad er psykotiske reaktioner
Psykotiske reaktioner kan ses i et spektrum og med glidende overgange. Man kan være glimtvis psykotisk (det man kalder mikropsykose), man kan have en akut forbigående psykose eller en længerevarende psykotisk tilstand, som kan blive kronisk. Psykotiske reaktioner er symptomer, hvor man har svært ved at skelne mellem, hvad der er virkeligt eller uvirkeligt, det der kaldes nedsat realitetstestning. De mest almindelige psykotiske symptomer er hørehallucinationer, hvor man hører stemmer, og vrangforestillinger hvor man har urealistiske forestillinger om at være noget særligt, at blive forfulgt eller lide af alvorlig sygdom. I mere sjældne tilfælde er der synshallucinationer, som ofte kan skyldes stofpåvirkning

Hvorfor får man psykotiske reaktioner
Man må forstå den psykotiske reaktion/tilstand som en form for psykisk sammenbrud hos en i forvejen sårbar person. Den psykotiske reaktion er en reaktion på krav og belastninger, der opleves smertefulde og uløselige, så smertefulde at psyken ”går i stykker”. De psykotiske reaktioner kan ses som et forsøg på at skabe mening i kaos. Det er et forsøg på at samle sig efter det angstfyldte kaos ved at skabe sin egen forklaring, fjernt fra den smertefulde virkelighed. Bagved den psykotiske reaktion er ofte usikker identitetsfølelser og problemer med nære relationer. Psykotiske reaktioner kan ses hos unge, der er ved at flytte hjemmefra eller etablere kæresteforhold. De kan også opstå ved belastninger som f.eks. ved fødsel – det man kalder fødselspsykose. Endelig kan det opstå ved alle mere eksistentielle kriser og voldsomme ydre belastninger.

Hvordan behandles psykotiske reaktioner
Den psykologiske behandling går i første omgang ud på at finde acceptable løsninger på den aktuelle konflikt, der har udløst den psykotiske episode og have fokus på de vanskeligheder, der er en følge af psykosen. På sigt er det vigtigt at styrke personligheden og mindske den sårbarhed, der har ført til den psykotiske reaktion, således at tilbagefald kan forebygges. Ved alvorligere og længerevarende psykotiske tilstande vil det kræve behandling på hospital og medicinsk behandling. Dette bør dog suppleres med psykoterapeutisk behandling, hvilket der ikke altid er ressourcer til indenfor det offentlige system. Vi har god erfaring med psykoterapeutiske forløb i samarbejde med distriktspsykiatrien eller psykiater. Vi arbejder overvejende psykodynamisk for at forstå psykosens indre betydning og grundlaget for de psykotiske reaktioner. Det vil handle om at styrke klientens evne til selvrefleksion og evne til at rumme og bearbejde vanskelige følelser. Dette kan suppleres med en mere kognitiv tilgang til at håndtere symptomerne. Psykoterapiens forløb tilrettelægges i samarbejde med den enkelte klient og med unge klienter i samarbejde med familien.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening