Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

Selvmordstanker og -forsøg

Hvad handler det om
Når man har selvmordstanker eller har forsøgt selvmord, er der som oftest tale om, at ens liv opleves som meningsløst, tomt og uden håb om, at det bliver bedre i fremtiden. Der kan være tale om en indre smerte, kaos, ulykkelighed og andre følelser, der føles så plagsomme, at det udløser en trang til at komme væk – til at tage sit eget liv. For omgivelserne kan det nogle gange være vanskeligt at vide, om en person har det så svært, at han/hun også er selvmordstruet. Derfor er det vigtigt at tale direkte om det. Der kan være flere ydre tegn, der peger i retning af, at man har det så svært – f.eks. tristhed, isolation fra andre mennesker, tiltagende passivitet, sorg, vrede m.m. Det er vigtigt at være klar over, at det IKKE bare er normalt og almindeligt at have alvorlige selvmordstanker, heller ikke når man er ung, og at der skal gøres noget ved det. Her kan det være en god idé at tale med en psykolog, der har erfaring med behandling af selvmordstruede. En del af problemet er ofte, at man ikke har tillid til, at andre kan eller vil hjælpe en, for ofte har man forsøgt at få hjælp og er blevet svigtet – men der er hjælp at hente…

Behandlingen
Vi har mange års erfaring med selvmordsforebyggende arbejde gennem to projekter. Dels projekt ”Lev Livet” og dels projektet om unge kvinder: ”Forebyggelse af selvmord blandt unge kvinder mellem 15 og 19 år. (Klik her for at downloade sidstnævnte projekt i word-format)

Vores behandling er tosporet og retter sig dels mod at få ændret/stoppet selvmordstankerne og/eller selvmordsadfærden og dels mod de hændelser, følelser, oplevelser og problemer der ligger bag selvmordstanker og adfærd. En væsentlig del af behandlingen handler desuden om at finde ressourcer hos den selvmordstruede, i familien og omgangskredsen. Vi har gode erfaringer med, at man kan stoppe selvmordstanker og selvmordsadfærd og hjælpe med at etablere et mere tilfredsstillende og velfungerende liv ved at:

  • Arbejde konkret med og forholde de selvmordstruede til deres selvdestruktivitet og selvdestruktive adfærd
  • Reducere den bagvedliggende forvirring, angst og smerte, som førte til selvmordsadfærden.
  • Lære den enkelte at sætte ord på følelserne og handle fornuftigt i forhold hertil.
  • Finde brugbare ressourcer hos den enkelte og hos omgivelserne.
  • Forbedre eller etablere et godt hverdagsliv og netværk.
Hvis der er tale om unge, vil forældre og evt. andre voksne blive inddraget i behandlingsforløbet. Det kan også være vigtigt at samarbejde med skole og andre instanser, den unge er i kontakt med.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening