Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

Selvværdsproblemer

Hvad er selvværd
Psykologisk set defineres selvværd som den måde, man tænker om sig selv på. De tanker og følelser, man har om sig selv, bygger på personlige erfaringer, man har fået gennem livet, samt på vigtige personers opfattelse af en og den måde, man virker på andre. Mennesker, som har fået meget kærlighed, opbakning og meget positiv bekræftelse gennem barndom og ungdom, har i højere grad udviklet selvværd i forhold til mennesker, som har oplevet kritik, ligegyldighed eller fjendtlighed.
Lavt selvværd er imidlertid ikke en konstant ”størrelse” men kan forandres, styrkes og genopbygges gennem hele livet.

Hvordan viser selvværdsproblemer sig
Selvværdsproblemer kan både vise sig som et generelt lavt selvværd eller et meget svingende selvværd med en tilsyneladende selvsikker facade med konstant angst for at blive ”afsløret”. Lavt selvværd er forbundet med tanken ”Jeg er ikke god nok”. Man oplever et lavt selvværd gennem egne nedvurderende tanker og negative følelser, hvilket følges af en oplevelse af, at andre mennesker har samme negative oplevelse af en.
Lavt selvværd kan give sig udslag i, at man for eksempel føler, at man ikke er lige så meget værd som andre, ikke er lige så kvik, dygtig, sød m.m. Dette afspejler sig i ens handlinger og opførsel, som eksempelvis kan være, at man holder sig tilbage i forskellige sammenhænge, ikke får sagt sin mening, ikke får sagt fra eller sat de grænser man ville have det bedst med. Man kan opleve, at andre tænker grimt om en, overser en, ikke regner en for noget osv. Disse forhold fører meget nemt til, at man undgår kontakt med andre, trækker sig og synes, det er meget svært at være sammen med andre mennesker. Følelser af ensomhed kan derved meget let ledsage følelser af lavt selvværd. Selvom man måske er omgivet af andre mennesker, kan ens utilstrækkelighedsfølelse bevirke, at man hele tiden føler sig alene og ensom, uden for og overset.
Det bliver derved en ond cirkel, hvor ens følelser, tanker og adfærd netop fører til, at andre opfatter en, som man mindst ønsker det.

Hvad kan man gøre
At bryde sådan en ond cirkel og begynde at handle i overensstemmelse med, hvad der vil tjene en bedst på lidt længere sigt, kan ofte opleves som meget vanskeligt eller direkte angstprovokerende. Men det er noget af det, der er allermest centralt, fordi ens selvværd vokser, når man foretager sig noget, man kan være glad for, stolt af og som føles rigtigt. At arbejde med dette er at fremme ens personlige udvikling. Det handler bl.a om at blive opmærksom på, hvad der føles rigtigt for en og turde gå efter det. Spørgsmål som; Hvem er jeg? Hvad er min sårbarhed og mine styrker vil ofte dukke op. Det er også vigtigt at lære at skelne mellem, hvornår ens selvopfattelse er noget, man lidt urealistisk forestiller sig, og som derfor ikke stemmer overens med virkeligheden, eller hvornår man har vurderet en situation rigtigt. Som psykologer arbejder vi med at opbygge dit selvværd, så du finder dine styrker og kompetencer her og nu orienteret, men det kan også være nødvendigt at gå tilbage og bearbejde de eventuelt traumatiske ting, der har bevirket det lave selvværd.
Terapi vil som regel resultere i større selvværd og bedre relationer til andre mennesker.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening