Velkommen Hvem er vi Problemstillinger/
Vi tilbyder
Kontakt os

Spiseforstyrrelser

Psykologhuset har gennem 10 år haft erfaring med behandling af spiseforstyrrelser og vi har udviklet vores eget behandlingskoncept med en såvel kognitiv som psykodynamisk terapeutisk tilgang.

Hvad er en spiseforstyrrelse
Spiseforstyrrelserne opdeles normalt i anoreksi, bulimi og tvangsspisning. Vi synes imidlertid, at det giver mere mening at se disse tilstande som et spektrum med glidende overgange og overlapninger, som vist på nedenstående figur, både fordi den spiseforstyrrede/klienterne ofte veksler mellem forskellige typer af symptomer og fordi der psykologisk set er mange fællestræk.

Hvor mange har en spiseforstyrrelse
Man skønner, at mellem 3-5 % har en alvorlig behandlingskrævende spiseforstyrrelse, men op til 10 % har en risikoadfærd. Man regner med, at kun 10 % af de spiseforstyrrede er mænd, men til gengæld synes de samme følelsesmæssige konflikter hos mænd at kunne komme til udtryk i form af overdreven fokus på deres krop, det der kaldes bigoreksi eller megareksi ( ønsket om muskler).

Hvorfor får man en spiseforstyrrelse
Der er ikke nogen enkelt forklaring på dette, men det opstår efter de flestes mening i et samspil mellem individuelle, familiemæssige og kulturelle faktorer. Den personlighedsmæssige baggrund er ofte lavt selvværd, hæmmet selvstændighedsudvikling, usikker identitetsoplevelse og problemer omkring tilknytning og nærhed. Helt overordnet kan man se spiseforstyrrelser som en forsvarsstrategi mod bagvedliggende følelses-mæssige konflikter, det mange oplever som et ”indre kaos”. Dette er en sammensat følelsesmæssig tilstand med depression, vrede/raseri, angst, skyld, hjælpeløshed og tomhed/savn, følelser, der er så smertelige, at man danner forsvarsstrategier mod dem.

Hvordan kan en spiseforstyrrelse behandles
Behandlingen har en tosporet indfaldsvinkel med en kognitiv tilgang omkring symptomet kombineret med en psykodynamisk tilgang, dvs. hvordan de oprindelige relationsmønstre er opstået.

Behandlingen af spiseforstyrrelser vil typisk have fokus på:

  • Identificering af spisemønstret og hjælp til at bryde den onde cirkel
  • Sætte ord på de bagvedliggende følelser og efterhånden komme i kontakt med det ”indre kaos”.
  • Bearbejdning af det ”indre kaos” både i forhold til hvordan det opstår i nuværende relationer og hvordan det opstod under ens opvækst.
Varigheden af behandlingsforløbet er meget individuelt og afhænger blandt andet af, hvor sårbar personen oprindeligt er og i hvor mange år spiseforstyrrelsen har varet.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk

lise@lisenielsen.dk

Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening