Velkommen Hvem er vi Vi tilbyder Supervision og
undervisning
Kontakt os

Supervision og undervisning

Supervision til tværfaglige teams
Psykologhuset København har gennem en årrække ydet supervision til arbejdsteams. Supervisionen foregår som regel i grupper, men vi har også supervision af enkeltpersoner.
I supervisionen lægger vi vægt på, at de ressourcer, der er i arbejdsgruppen, inddrages og udnyttes. Formålet med supervisionen er at bidrage til faglig og personlig udvikling - og meget ofte bliver resultatet også en gruppeudvikling, idet det individuelle gøres fælles og følelser af f.eks. udbrændthed modvirkes.
Vi kan ligeledes tilbyde træning i kollegial supervision. Der er tale om et lille kursusforløb, hvor teori og metoder omkring kollegial supervision gennemgås og afprøves i praksis. Medarbejdergruppen vil således blive i stand til selv at bruge metoden og give hinanden supervision.

Supervision til psykologer og læger
Vi er specialister i psykoterapi indenfor den psykodynamiske retning og tilbyder supervision og egenterapi til psykologkolleger, der er i gang med autorisation eller videreuddannelse til specialist.

Kurser og undervisning
Psykologhuset København tilbyder kurser og undervisning, navnlig indenfor vore specialeområder. Således underviser vi ofte i emnerne:

  • Selvmordsforebyggelse
  • Spiseforstyrrelser
  • Selvskadende adfærd
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Seksuelle overgreb/incest
  • Psykose og psykoterapeutisk behandling
Dette kan tilrettelægges som kursusforløb, temadage eller foredrag.

 

Blågårdsgade 16A, 1. sal
2200 Kbh N
psykologhuset@city.dk
Tlf. 35 35 68 01
lise@lisenielsen.dk
tlf. 26 16 33 16
Medlemmer af Dansk Psykologforening
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening